Allmänna villkor och regler 

Kunduppgifter
Kunduppgifter lagras i kundregister (och här på kursplattformen - Kajabi) vid beställning/köp av kurs/vara eller prenumeration på mitt nyhetsbrev. Uppgifterna används endast av Lilly & Gänget AB och hålls konfidentiella. 

Jag sparar följande persondata om våra kunder:
Kunder: Förnamn, E-post
Beställningar: Förnamn, E-post

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter

Allmänna villkor

Jag reserverar mig för eventuell slutförsäljning och förbehåller oss rätt till förändringar utan föregående avisering

Priser

Alla priser är inklusive 25% moms

Vill du ha kvitto? Maila [email protected]

Vid delbetalning görs 2 försök till att dra pengar vid uttalad tid, misslyckas dessa stängs kontot tills kund tar kontakt genom mail på [email protected] och betalar så att full kursavgift är erlagd.

Giltighetstid

Alla digitala utbildningar här utom Promenadproffs* är tidsbegränsade, du köper tillgång till kurser på generellt 6 månader (detta framgår vid köp). Tiden börjar räknas av direkt efter köpet. Skulle du behöva längre tillgång, vänligen kontakta mig för information om hur du kan få längre tillgång.

*Promenadproffs har du tillgång till hela livet. Efter kursomgångens slut blir du flyttad till en statisk alumni kurs som alltid ligger uppe (alltså modulerna portioneras inte ut som under kursens aktiva gång). Om du vill vara med i nästa kursomgång så går du med i facebookgruppen som tillhör den, den ligger alltid under modul 1, lektion 1.

 Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist) från köp. Ångerfristen börjar löpa den dag avtalet ingås.

För att nyttja din ångerrätt är det tillräckligt att du skickar ett meddelande inom ångerfristen till: [email protected]

Eventuell återbetalning ska ske inom 30 dagar. För dig börjar denna frist den dag du lämnade eller sände ditt meddelande om att avtalet frånträds, för oss när vi mottog ditt meddelande

Upphovsrätt

Våra digitala utbildningar gäller för dig som köper dem. Dina inloggningsuppgifter är personliga och kan inte överlåtas och du kan inte ”dela” ditt login med andra och allt material är skyddat av upphovsrätt. Vid missbruk, kan ditt konto komma att stängas.

Ansvarsbegränsning

Lilly & Gänget AB ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av tjänsten eller information som förmedlas i densamma.

Force majeure

Händelser utanför Lilly & Gänget AB's kontroll, vilken inte skäligen kunnat förutses, ska hänföras till force majeure, vilket innebär att företaget befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal